In april 1994 bracht stichting CHOE een oriëntatiebezoek aan Oekraïne en bezocht zij een kindertehuis in het plaatsje Cinadiewo. De situatie was erbarmelijk, in totaal waren in het tehuis 75 weeskinderen ondergebracht. Aan alles was een tekort, van schoenen tot voedsel, van dekens tot bestek. Na een maandenlange voorbereiding was het in oktober 1994 voor stichting CHOE mogelijk een eerste helpende hand te bieden. Op deze pagina maken we een vogelsvlucht langs de verschillende tehuizen en scholen.
GESCHIEDENIS
Moscow
Stockholm
Istanbul
Warsaw
Berlin
Vienna
Ukraine
In 2007 werd het tehuis door de Oekraïense overheid omgevormd tot een 'Fosterhome' en sindsdien komen de kinderen weinig tekort. Voor stichting CHOE werd het mogelijk zich op een andere doelgroep te richten. We onderhouden nog steeds goede contacten met het kindertehuis en bezoeken de kinderen en het personeel regelmatig.

KINDERTEHUIS CINADIEWO

Verschillende malen vertrok een vrachtauto naar het tehuis in Cinadiewo om in de behoefte te voorzien. Al snel stelden we onze manier van hulpverlening bij, het leveren van goederen gaf onvoldoende resultaat en veroorzaakte enorme problemen. We zochten naar structurele oplossingen. Zo werden de sanitaire voorzieningen binnen het tehuis verbeterd en uitgebreid en verschillende renovaties aan het tehuis uitgevoerd. Oekraïense bedrijven voerden de opdrachten uit. In de periode 1994-2006 heeft stichting CHOE met steun van haar achterban een leefbare situatie in Cinadiewo kunnen creëren.

INTERNAAT PERECHYN

In 1996 bezochten we voor het eerst het internaat in Perechyn. In 1999 kwamen voor het eerst kinderen voor een driemaandelijkse zomervakantie en ontwikkelden we ons vakantieplan. In hetzelfde jaar kwamen twee ernstig zieke kinderen voor een medische behandeling naar Nederland waar door de regionale en nationale televisie veel aandacht aan werd besteed. In de jaren daarna zijn vele kinderen gevolgd.

ANDERE TEHUIZEN EN SCHOLEN

Vanaf 2000 werden er contacten gelegd met internaten in Perregrestya en Niszniy Bistriy en scholen in de plaatsen Uzhgorod, Mukachevo, Vinogradovo en Zimer. Tal van renovaties werden uitgevoerd. Voor de jongeren binnen deze scholen en de schoolverlaters in Perechyn ontwikkelden we ons studentplan. Tot op de dag van vandaag maken jongeren gebruik van ons studentplan!

KLAS 10-11 PERECHYN

Het internaat in Perechyn werd in 2007 uitgebreid met de klassen 10 en 11. Een bijgebouw van het internaat werd geheel gerenoveerd en er werden vijf woonunits gemaakt die elk weer bestaan uit meerdere kamers. Elke woonruimte/huiskamer voor zes tot acht jongeren beschikt over een eigen badkamer. Het gebouw kent één centrale keuken. De jongeren van klas 10-11 volgen lessen aan de plaatselijke school.

OPVANGHUIS PERECHYN

In 2009 werd een begin gemaakt met de bouw van een prachtig opvangcentrum. Vier jaar later, in 2013, werd het voltooid. Het centrum kan onderdak bieden aan 50 jongeren. Tot op de dag van vandaag voorziet het gebouw in een grote behoefte. De bouw werd gefinancierd door de Fred Foundation, stichting CHOE, Kidsrights, Wilde Ganzen en NCDO.
STICHTING CHOE - ZONNEDAUW 26A - 7443ER - NIJVERDAL - TELEFOON +31 (548) 616352 - EMAIL choe@wxs.nl