DOELGROEP

Voor een aantal studenten draagt stichting CHOE de zorg voor huisvesting en/of financiert zij de opleiding. Alle studenten in het studentplan krijgen een financiële maandelijkse bijdrage om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. De resultaten van het studentplan zijn zeer positief, veel studenten zijn inmiddels afgestudeerd en hebben een goede baan gevonden.

KLAS 10-11 INTERNAAT

Het internaat in Perechyn werd in 2007 uitgebreid met de klassen 10 en 11. Een bijgebouw van het internaat werd geheel gerenoveerd en er werden vijf woonunits gemaakt. Jongeren konden en kunnen op deze manier twee jaar langer in het internaat blijven wonen. Voor veel kinderen betekent dit een garantie voor een betere toekomst.
In 2004 ging stichting CHOE van start met een door haar ontwikkeld studentplan. Het studentplan is (met name) bedoeld voor de schoolverlaters van het internaat in Perechyn. Het overgrote deel van deze kinderen komt in aanmerking voor vervolgonderwijs. De huisvesting is vaak zo slecht dat met regelmaat kinderen hun opleiding niet afmaken en op zoek gaan naar een baantje of kiezen voor een bestaan in grote steden elders in Oekraïne.
STUDENTPLAN
Moscow
Stockholm
Istanbul
Warsaw
Berlin
Vienna
Ukraine
Het is gebruikelijk dat internaatjongeren rond hun 15e levensjaar het internaat verlaten en in grote steden vervolgonderwijs gaan volgen. Dit onderwijs laat vaak veel te wensen over, dat geldt met name voor de huisvesting die de Oekraïense overheid hen aanbiedt. Jongeren zijn nu (na klas 10-11 in Perechyn) 17-18 jaar wanneer zij het internaat verlaten en op dat moment veel weerbaarder. Bovendien krijgen ze met een woon- en leefruimte en begeleiding in een vertrouwde omgeving in Perechyn veel meer mee voor de toekomst. De jongeren volgen lessen aan plaatselijke scholen in Perechyn en maken deel uit van het studentplan van stichting CHOE.
STICHTING CHOE - ZONNEDAUW 26A - 7443ER - NIJVERDAL - TELEFOON +31 (548) 616352 - EMAIL choe@wxs.nl